Gyártók

 

 

 

 

 

Partnereink

Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Tanúsítvány

SSL Certificate
Miért minket válasszon?
Kedvező árak
Folyamatos akciók
Hatalmas raktárkészlet
Rövid szállítási határidő
Elérhetőségünk
www.higinagyker.hu
+36-20/311 3452

info@higinagyker.hu

 

Termék részletekDeleo Lefolyó tisztító 1L

Deleo Lefolyó tisztító 1L
  • Deleo Lefolyó tisztító 1L
nettó 6 696 Ft, bruttó 8 504 Ft / db
5 perc alatt megszűnik a dugulás, legyen az a konyhában, fürdőszobában, WC-ben, a deleo® mindenhol megállja a helyét, így az iparban, mezőgazdaságban, kórházakban, szállodákban, nagykonyhákban, irodákban.
  • Az Ön haszna, ha deleo®-t használ:
    - A berendezések azonnal újból rendelkezésre állnak, mert a deleo® néhány perc alatt feloldja a lefolyócsövekben az összes szerves maradványt. A kellemetlen szagok gyorsan elpárolognak.
    - A makacs dugulásokat is feloldja: a deleo® magas fajsúlya következtében képes átjárni és leküzdeni a csőíveket, így a mélyebben fekvő dugulásokat is képes feloldani.
    - A vezetékeket kíméli: a deleo® nem támadja meg a szennyvízrendszerben sem a PVC-t, sem a műanyagot, sem pedig a gumit.
    - Megelőzi a problémát: rendszeresen alkalmazva, a deleo® megelőző hatású.
    - Biztonságos alkalmazás: A deleo® biztonsági fogantyúval ellátott, célszerű, 1000 ml-es palackja ergonómikus alkalmazást tesz lehetővé.
    - Környezetbarát: A törvényes előírások szerint a 90%-nál nagyobb mértékben biológiailag lebomló deleo® kb. 25 perc elteltével elveszti a hatását és így a derítővíz- és szennyvíz tisztító berendezéseknek sem a baktériumflóráját, sem pedig a faunáját nem károsítja.

    Figyelmeztető H-mondatok:
    H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
    Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
    P260 – A gőzök/permet belélegzése tilos.
    P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
    P390 – A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
    P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
    P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le
    kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
    P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
    helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
    P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
    kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
    P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
    P405 – Elzárva tárolandó.
    P406 – Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
    P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként, a helyi előírásoknak megfelelően.

    Biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

  • Cikkszám
    deleo1l
    Tömeg
    1,83 kg/db
Webáruház készítés